Kategorie:
Holts | Interiér | Novinky

Čistič a ochrana kokpitu Lesní ovoce - mat (500 ml)

Kokpit spray - Lesní ovoce.


Katalogové číslo: CSRF

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 127.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 104.96 CZK


Dostupnost: skladem      

Snadno odstraňuje běžné nečistoty a poskytuje elegantní saténový nádech všem plastům v interieru automobilu jako palubní deska, dveřní panely nebo ozdobné lišty. Oživuje vzhled a chrání před UV zářením, které může způsobit vyblednutí a zpuchření materiálů. Odolný antistatický film zabraňuje usazování prachu a zanechává dlouhotrvající svěží vůni.

 

Použití:
Před použitím řádně protřepte! Nastříkejte na plochu, nechte minutu působit a rovnoměrně rozetřete měkkým hadříkem. Spray můžete také aplikovat přímo na hadřík a takto ošetřit menší či špatně dostupné partie. Nepoužívejte na látkové potahy, sklo a ovládací prvky automobilu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.