Kategorie:
Holts | Vosky

Tvrdý vosk na autolaky (150 g)

Tvrdý vosk s vysokým podílem palmového vosku Carnauba.


Katalogové číslo: OW150

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 337.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 278.51 CZK


Dostupnost: skladem      

Tento originální produkt nejvyšší kvality s vysokým podílem palmového vosku carnauba je zárukou zářivého lesku a dokonalé ochrany karoserie po dobu 12 měsíců. Je vhodný na všechny typy laků starších i nových vozů. Odstraňuje jemné škrábance, skvrny od vody a oxidace.

 

Použití: 

Používejte aplikační houbičku nebo polštářek. Nanášejte krouživými pohyby na důkladně omyté, suché a vychladlé karoserie. Ošetřete menší souvislou plochu (1/4 kapoty) a před zaschnutím vosku přeleštěte čistým měkkým hadříkem. Nepoužívejte na přímém slunečním světle! Nevhodný na ošetření plastových a pryžových dílů. Chraňte před mrazem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H228

Hořlavá tuhá látka.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.