Rozmrazovač autoskel (600 ml)

Spray na odstranění námrazy a sněhu z autoskel a reflektorů.


Katalogové číslo: DI600

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 131.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 108.26 CZK


Dostupnost: skladem      

Spray na rychlé a šetrné odstranění námrazy a sněhu z autoskel a reflektorů. Silný aerosol působí až do -40 °C a zabraňuje nebezpečnému opětovnému zamrznutí. Je zcela bezpečný pro
lakované povrchy.

Použití: 
Odstraňte volný sníh a silnou námrazu škrabkou na led. Nastříkejte na zamrzlé sklo a počkejte alespoň 15 sekund před zapnutím stěračů.Při použití na přimrzlé stěrače nastříkejte rozmrazovač přímo na lišty a nechte několik sekund působit.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.