Chladivo R-134a pro hybridní vozidla (283 g)

Plně kompatibilní a bezpečný pro systémy klimatizací všech hybridních vozidel.


Katalogové číslo: HYB134A

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 763.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 630.58 CZK


Dostupnost: na dotazObjednat       

Plně kompatibilní a bezpečný pro systémy klimatizací všech hybridních vozidel. Doplní ztracené chladivo a olej, čímž se navrátí chladicí výkon jakéhokoliv systému klimatizace. Určeno pro použití se všemi kompresory klimatizace (řemenem poháněné, elektrické a mechanicko-elektrické. Splňuje specifikace OEM pro dielektrickou pevnost (průrazné napětí).
Přibližný poměr směsi: 269 g chladiva a 14 g vysoce dielektrického hybridního maziva a aditiv.

POUŽITÍ:
1.    Nastartujte vozidlo a zapněte klimatizaci na plný výkon.
2.    Našroubujte aplikační set na nádobku s chladivem a odšroubujte ochrannou krytku z portu nízkého tlaku (barva krytky je modrá, případně černá) a připojte set rychlospojkou k ventilu.
3.    Během plnění protřepávejte a naklánějte nádobku v úhlu 12 až 3 hod. Pokračujte, dokud se do systému klimatizace nedostane potřebné množství chladiva, nebo dokud není nádobka prázdná. Jakmile obsah vyprázdníte, podržte po dobu jedné minuty nádobku dnem vzhůru, aby se uvolnil zbývající obsah. Poté odpojte rychlospojku od portu a zkontrolujte množství náplně v klimatizaci. Nepřeplňujte systém!
4.    Našroubujte zpět ochrannou krytku portu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.