Náhradní náplň s těsnící přísadou (340 g)

Výrobek pro rychlé obnovení funkce autoklimatizace.


Katalogové číslo: SD134RFL

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 932.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 770.25 CZK


Dostupnost: skladem      

Výrobek pro rychlé obnovení funkce autoklimatizace. Doplní uniklé chladivo a lubrikant, který chrání pohyblivé součásti a gumová těsnění systému. Eliminuje menší netěsnosti v gumových součástech (těsnění, hadice, o-kroužky).
Přibližný poměr směsi: 312 g chladiva a 28 g aditiv.

Aplikátor není součástí balení! Lze použít aplikátor od výrobku AF2 - Kondicionér pro zvýšení výkonu autoklimatizace (396g)

POUŽITÍ:
1.    Před použitím našroubujte aplikační hadičku na dávkovací spoušť a sejměte ochranný kryt.
2.    Pomocí tlakoměru zkontrolujte tlak v systému na nízkotlakém portu. Nastartujte motor a nastavte klimatizaci na plný výkon. Odšroubujte ochrannou krytku z portu nízkého tlaku (barva krytky je modrá, případně černá). Výrobek řádně protřepte a připojte k portu nízkého tlaku.
3.    Smáčkněte dávkovací spoušť, aby obsah mohl proudit do systému klimatizace. Během plnění protřepávejte a naklánějte nádobku s chladivem v úhlu 12 až 3 hod. Pokračujte, dokud se do systému klimatizace nedostane potřebné množství chladiva, nebo dokud není nádobka prázdná. Jakmile obsah vyprázdníte, podržte po dobu jedné minuty nádobku dnem vzhůru, aby se uvolnil zbývající obsah. Poté odpojte rychlospojku od portu a zkontrolujte množství náplně v klimatizaci. Nepřeplňujte systém!
4.    Našroubujte zpět ochrannou krytku portu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.