Ubrousky na údržbu chromu a jiných kovů (16 ks)

Impregnované ubrousky na čištění předmětů z ušlechtilých a drahých kovů.


Katalogové číslo: 707286

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 149.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 123.14 CZK


Dostupnost: skladem      

Ubrousky na údržbu chromu a jiných kovů. Impregnované, extra pevné ubrousky na čištění a ochranu předmětů z ušlechtilých a drahých kovů. Rychle navrací lesk drobným předmětům jako šperky, ale snadno si poradí i s matným povrchem automobilových rámů nebo disků kol z nerezu a chromu. Snadné použití bez namáhavého leštění a roztírání navíc zpříjemní svěží parfemace ubrousků. Praktický obal zamezuje jejich vysychání.

1 balení = 16 ks

 

Použití:

Mírným tahem odlepte spodní cíp etikety, vyjměte ubrousek a obal opět uzavřete. Čištění provádějte krátkými a rychlými tahy, povrch případně přeleštěte suchou bavlněnou tkaninou. Po použití omyjte ruce velkým množstvím vody.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.