Kategorie:
Autokosmetika > Vosky

Tekutý vosk Carnauba (473 ml)

Jemná tekutá emulze pro ochranu a lesk karoserie.


Katalogové číslo: 615029

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 217.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 179.34 CZK


Dostupnost: skladem      

Tekutý vosk Carnauba. Špičkový výrobek obsahující nejkvalitnější brazilský palmový vosk. Jemná tekutá emulze umožňuje velmi snadnou a rychlou aplikaci bez nutnosti dlouhého a namáhavého roztírání a leštění. Čistí do hloubky, leští a chrání laky starších i nových vozů. Dokáže odstranit menší škrábance. Vysoký lesk odolává čistícím prostředkům a ručnímu i mechanickému mytí až 1 rok. Chrání před UV zářením. 

 

Použití:

Vytlačte přiměřené množství přípravku na mírně vlhkou bavlněnou tkaninu. Nanášejte krouživými pohyby na čisté, suché a vychladlé karoserie. Ošetřete větší souvislou plochu a nechte několik minut vyschnout. Lehký našedlý film jednoduše setřete rychlejšími tahy suchou bavlněnou tkaninou.

Nepoužívejte na přímém slunečním světle! Nevhodný na ošetření plastových a pryžových dílů. Chraňte před mrazem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.