Pěnový čistič kol (680 ml)

Odstraní nejodolnější špínu, brzdový prach, mastnotu a dehtové skvrny.


Katalogové číslo: 615254

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 233.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 192.56 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový výrobek vybavený nastavitelným mechanickým rozprašovačem. Bohatá pěna zcela bezpečně a přitom důkladně odstraní nejodolnější špínu, brzdový prach, mastnotu a dehtové skvrny z disků kol i pneumatik. Obnovuje lesk a barvy.

 

Použití:

Před použitím řádně zatřepte. Aplikujte na vychladlé plochy mimo přímé sluneční světlo. Proudem vody odstraňte větší nečistoty, nechte okapat a naneste souvislý film přípravku. Nechte působit 15 vteřin a opět opláchněte silným proudem vody. V případě potřeby aplikaci zopakujte. Na silně znečištěné partie použijte kartáč či houbu. Disky vysušte savou tkaninou do vysokého lesku.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P353

Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.