Kategorie:
Autokosmetika > Vosky

Premium tekutý vosk s polymery (473 ml)

Syntetický tekutý vosk.


Katalogové číslo: 517358

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 280.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 231.40 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový výrobek nové generace na syntetické bázi. Lehce roztíratelná emulze s vyjímečnými parametry dokonale přilne k autolaku a poskytuje dlouhotrvající ochranu před UV zářením a vlivy počasí. Dodává brilantní barvu a lesk, které vydrží mnohem déle než u běžných přípravků. Lze použít na všechny typy povrchů, po aplikaci nezanechává šmouhy ani bílé stopy.

 

Použití:

Před použitím řádně zatřepte! Vytlačte přiměřené množství leštěnky na čistou, mírně vlhkou bavlněnou tkaninu a nanášejte krouživými pohyby na omyté, suché a vychladlé karoserie. Lze aplikovat i na přímém slunečním světle. Ošetřete větší souvislou plochu a nechte několik minut oschnout. Lehký našedlý film jednoduše setřete rychlejšími tahy suchou bavlněnou tkaninou..

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.