Univerzální pěnový čistič interieru, skel a čalounění CLINDO (539 g) 9+1 ZDARMA

Pěnový čistič s všestranným využitím. Čistota a lesk bez námahy.


Katalogové číslo: CLINDO_AKCE

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 1540.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 1272.73 CZK


Dostupnost: skladem      

9 + 1 ZDARMA
Univerzální pěnový čistič interieru, skel a čalounění. Vysoce účinný pěnový čistící prostředek s mnohostranným použitím. Bezpečně čistí čalounění, koberce, plastové a keramické předměty, bez zanechání šmouh leští zrcadla, okna a povrchy z nerezu a chromu. Snadno odstraňuje zbytky hmyzu z vnějších ploch. Pachy z interiéru nepřekrývá (není parfémovaný), nýbrž pohlcuje. Na 101 účelů vystačíte s tímto jediným přípravkem!

 

Použití:

Na znečištěné místo naneste souvislý film přípravku a rozetřete kartáčem či utěrkou podle typu povrchu. Clindo můžete také nanést nejprve na utěrku a takto vyčistit drobnější předměty. Před použitím řádně zatřepte!

 


Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.