Univerzální leštěnka (473 ml)

Špičkový výrobek na ošetření veškerých vnějších povrchů autokaroserie.


Katalogové číslo: 613776

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 266.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 219.83 CZK


Dostupnost: skladem      

Univerzální leštěnka. Špičkový výrobek na ošetření veškerých vnějších povrchů autokaroserie - lakované plochy, dekorativní lišty, pryž, chrom, plastové díly. Jemná tekutá emulze působí do hloubky a přitom umožňuje velmi snadnou a rychlou aplikaci bez nutnosti dlouhého a namáhavého roztírání. Poskytuje vysoký lesk bez zanechání šmouh a zbytkového prachu, regeneruje a chrání před vyblednutím a zašednutím povrchů.

 

Použití:

Před použitím řádně zatřepte! Vytlačte přiměřené množství leštěnky na bavlněnou tkaninu a nanášejte krouživými pohyby na čisté, suché a vychladlé karoserie mimo přímé sluneční světlo. Ošetřete větší souvislou plochu a nechte několik minut vyschnout. Lehký našedlý film jednoduše setřete rychlejšími tahy suchou bavlněnou tkaninou. Pro dosažení maximální ochrany karoserie aplikaci zopakujte po 30 dnech. Nepoužívejte na ošetření pneumatik. Chraňte před mrazem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.