Koncentrovaný diesel aditiv zimní Anti-Gel na 950 litrů nafty (946 ml)

V zimním období brání gelovatění nafty a podporuje snadné nastartování.


Katalogové číslo: CD32

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 483.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 399.17 CZK


Dostupnost: skladem      

Koncentrovaný diesel aditiv zimní na 950 litrů nafty. Přípravek udržuje v čistotě vnitřní prostory diesel motorů. Absorbuje vodu, která se v palivové soustavě vytváří kondenzací, odstraňuje veškeré nečistoty z trysek a ventilů. V zimním období zabraňuje houstnutí a gelovatění nafty (vylučování parafinových částic, které ucpávají palivový filtr a soustavu) a tím podporuje snadné nastartování. Optimalizuje spotřebu paliva, snižuje kouřivost motoru. Dávkuje se v poměru 1:1000, obsah lahve stačí k ošetření 950 litrů nafty, přičemž sníží teplotní bod houstnutí nafty až o 16°C.

Nebezpečí! Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.