Vteřinové lepidlo gel (2 g)

Výroba ukončena a nahrazena   50105 - Vteřinové lepidlo - gel (2 g)


Katalogové číslo: 29345

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 41.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 33.88 CZK


Dostupnost: dočasně vyprodánoObjednat       

Výroba byla ukončena.
Výrobek je nahrazen 50105 - Vteřinové lepidlo - gel (2 g) od značky Pro Seal
Vysoce kvalitní a extra rychle schnoucí nestékavé lepidlo na spojení ploch z materiálů: tvrdé plastické hmoty a vinyl - ocel a kovy - guma - sklo - keramika - kůže. Vytváří mléčně zabarvený
velmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti.  Teplotní rozsah: 180 ° C maximální,  pevnost v tahu: 2500 psi
Nestékavá gelová varianta je ideální pro lepení na veškeré vertikální plochy.

 

Použití:

Dbejte zvýšené opatrnosti, při používání nikdy nemiřte tryskou lepidla do obličeje! Lepené plochy musí být čisté a suché. Zpětným našroubováním trysky bude lepidlo připraveno k použití. Aplikujte po kapkách, plochy stlačte k sobě po dobu 15 sekund a poté nechte spoj vytvrdnout několik minut. Lepidlo není vhodné na plastické hmoty na bázi polyetylenu a polypropylenu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.