Emulze na renovaci autosvětel (237 ml)

Emulze obnoví poškrábané, zežloutlé světlomety.


Katalogové číslo: 615874

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 220.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 181.82 CZK


Dostupnost: skladem      

Emulze na renovaci autosvětel. Špičkový výrobek, který obnovuje našedlé, matné a zažloutlé světlomety. Jedinečná kombinace leštící pasty a tmelu pro čistá světla a lepší viditelnost. Jednoduché použití bez brusného papíru a leštícího kotouče. Lze použít i na brzdová světla, čelní štíty motocyklů, přilby, okna lodí atd. Lahvička 237ml
 

Použití:

Před použitím řádně protřepte! Vytlačte přiměřené množství emulze na suchou bavlněnou tkaninu a nanášejte krouživými pohyby na čistou a suchou plochu. Nechte chvíli působit a doleštěte čistou měkkou tkaninou. Pro extrémně znečištěné (zoxidované) světlomety aplikaci opakujte. Chraňte před mrazem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.