Leštěnka na kompletní obnovu autolaku (473 ml)

Leštěnka na zešedlé a poškozené autolaky.


Katalogové číslo: 615112

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 263.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 217.36 CZK


Dostupnost: skladem      

Pro aplikaci ruční i strojní (orbit leštění). Nejvýkonnější leštěnka na zešedlé a poškozené autolaky. Špičkový výrobek s obsahem unikátních mikročástic které odstraní hluboké škrábance, ptačí trus i zaschlé oxidační skvrny. Obnoví poškozeným nátěrům původní lesk a krásu. Nejmodernější leštící pasta k odstranění povrchového poškození laku. Jemná tekutá emulze působí do hloubky a přitom umožňuje velmi snadnou a rychlou aplikaci bez nutnosti dlouhého a namáhavého roztírání. Vhodné pro všechny typy autolaků.

 

Použití:

Před použitím řádně zatřepte! Vytlačte přiměřené množství emulze na bavlněnou tkaninu a nanášejte krouživými pohyby na čisté, suché a vychladlé karoserie mimo přímé sluneční světlo. Vždy ošetřete menší souvislou plochu (např.1/4 kapoty) a nechte několik minut vyschnout. Lehký našedlý film jednoduše setřete rychlejšími tahy suchou bavlněnou tkaninou nebo použijte orbit (rotační) leštičku. Na ochranu obnoveného laku použijte výrobek Formula1 Carnauba vosk na autolaky.

Nepoužívejte na odřené, rozpraskané autolaky! Nevhodné na ošetření plastových a pryžových dílů.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.