Kategorie:
Dekarbonizace

Power Pack II na dekarbonizaci motoru

Kompletní čistící proces (palivový + olejový systém).


Katalogové číslo: 25008

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 797.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 658.68 CZK


Dostupnost: skladem      

Kompletní čistící proces (palivový + olejový systém) ve třech krocích.
Není určeno pro naftové motory, rotační motory (Mazda) a BMW (ZF4HP22) převodovky!

Použití:
Na začátku činnosti zabezpečte řádnou ventilaci v místě servisu vozidla, případně zajistěte odvod zplodin motoru hadicí k tomu určenou mimo prostory servisní dílny.

KROK 1 – (STEP 1)
Nepřidávejte lahvičku STEP 1, pokud má vozidlo ¼ nádrže paliva, nebo méně!
Obsah lahvičky STEP 1 nalijte přímo do palivové nádrže (lahvička vystačí na 50 - 60 litrů). Ergonomický tvar lahvičky nevyžaduje použití trychtýře. Nicméně pokud obsah potřísní povrch, pak jej ihned otřete. Poučte spotřebitele (zákazníka), aby před aplikací STEP 1 natankoval plnou nádrž. Poté je nutno, aby vyjezdil asi ¼ nádrže a nechal dostatečný čas na rozmísení obsahu lahvičky v nádrži. Tento přípravek pročišťuje palivové cesty, odstraňuje kaly a nečistoty. K provedení KROKU 2 je potřeba zahřát motor na provozní teplotu. Pokud je studený, nechte ho běžet na volnoběh asi 5 minut.

KROK 2 – (STEP 2)
K tomuto kroku je nutný Aplikátor k dekarbonizaci motoru (obj. č. 1704B).
Vyhledejte místo s podtlakovým sáním (doporučujeme PCV ventil, nebo Power Brake podtlakového potrubí). Nalijte obsah lahvičky STEP 2 ze soupravy Power Pack I. do hliníkové nádobky aplikátoru a uzavřete ji. Připojte zúžený konec aplikační hadice aplikátoru k sacímu otvoru. Jehlový ventil musí být zavřený ještě před začátkem aplikace (utažení ve směru hodinových ručiček). Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh (přibližně 1000 - 1500 otáček za minutu). Nenechávejte motor běžet přes 2000 otáček za minutu! Opatrně povolte ventil aplikátoru a pomalu přidávejte dekarbonizační kapalinu do sání motoru. Nastavte jehlu ventilu tak, aby motor běžel stále na volnoběh a nezastavil se. Průběžná regulace ventilu je potřebná k udržení volnoběžných otáček a zabraňuje zhasnutí motoru. Motor se může začít klepat, nebo se úplně zastaví během tohoto postupu.
Nestartujte vozidlo, pokud motor zhasíná! Vyšroubujte zapalovací svíčky a točte motorem cca 10 sekund bez svíček. Namontujte svíčky zpět. Nyní je bezpečné znovu nastartovat motor. Bez tohoto postupu hrozí vážné poškození motoru. Gold Eagle, ani dovozce není zodpovědný za poškození motoru způsobené nedodržením návodu k použití.
Když je hliníková nádobka prázdná, odpojte zúžený konec aplikační hadice od sacího otvoru PCV, nebo Power Brake podtlakového potrubí a zapojte jej na původní místo. Tento přípravek dekarbonizuje pracovní část motoru.

KROK 3 – (STEP 3)
Přidejte do náplně klikové skříně (3 - 5,5 L). Pro udržení trvalého výkonu preventivně dávkujte s každou výměnou oleje. Tento přípravek uvolní nečistoty v oblasti uložení klikové hřídele.