Výplach systému autoklimatizace spray (482 g)

Silný přípravek na výplach systému autoklimatizace.


Katalogové číslo: CA1

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 644.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 532.23 CZK


Dostupnost: skladem      

Silný přípravek, který vyčistí a propláchne systém autoklimatizace od zbytků R-12 a R134a systémových a minerálních olejů. Na bázi rozpouštědla, nezanechává žádné usazeniny. Rychle vysouší, bezpečně odstraňuje starý olej, nečistoty a kal. Snadné použití s aplikační hadičkou 45cm.

 

Použití:

Přípravek je určen k čištění AK od minerálních olejů, nečistot a zbytků chladiva. Po dokončení musí být kapalina se zbytky zlikvidována v souladu s předpisy. Vždy používejte ochranné rukavice a brýle.

I.) Příprava na proplachování

a) vypusťte chladivo ze systému v souladu s předpisy

b) odpojte hadice od AK komponentů

c) systém je nyní připraven k použití proplachu přípravkem  CA-1

d) proplachovat můžeme následující součásti: hadice, kondensor, výparník

e) nenechte vniknout proplach do kompresoru, expanzního ventilu, ústí trubice, vysoušeče (akumulátoru air condition).
II.)  Proplachování

a) přiložte trysku přípravku k proplachované hadici, nebo komponentu a nechte přípravek cirkulovat dokud kapalina neprotéká zcela volně a bez viditelných nečistot.

b) Poté přerušte aplikaci, vyčkejte 1-3 minuty a profoukněte čištěný díl dusíkem, nebo filtrovaným vzduchem. Výplach opakujte.

c) Následně vakuujte tento AK systém minimálně 30 minut, abyste zajistili odpar zbytků proplachovacího roztoku.

 

Obsahuje: d-Limonene (CAS 5989-27-5) Alifatický destilát ropy (CAS 64742-47-8), obsah je pod  tlakem, neskladujte u zdrojů tepla nad 45°C nebo na přímém slunečním světle, nevhazujte do ohně, nepropichujte, uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte venku, nebo v dobře větraných prostorech, nedovolte hromadění výparů, uchovávejte mimo baterií a zdrojů jiskření. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

Zdravotní rizika: nadměrné vdechování, požití kapaliny může být škodlivé, nebo smrtelné. Opakované přeexponování výpary mohou zanechat trvalé následky na mozku a nervovém systému. Kontakt s přípravkem může dráždit oči i pokožku.