Kategorie:
Převodovka

Těsnící a regenerační přísada do převodovky (355 ml)

Účinně chrání převodovku automobilu před nadměrným opotřebením


Katalogové číslo: 27601

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 264.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 218.18 CZK


Dostupnost: skladem      

Transmission Treatment

Těsnící + regenerační přísada do převodovky. Účinně chrání převodovku automobilu před nadměrným opotřebením a zadíráním, umožňuje jemnější a klidnější výkon. Zabraňuje vzniku netěsností v převodovce tím, že udržuje veškerá těsnění měkká a vláčná, obnovuje těsnění zestárlá. Pozor! Nevhodný do převodovek s plynule měnitelným převodem CVT (Continuously Variable Transmission).

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 

 


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné brýle.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.