Univerzální pěnový čistič interieru a karoserie (623 ml)

Univerzální pěnový čistič interieru automobilů i bytového vybavení.


Katalogové číslo: 613802

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 221.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 182.64 CZK


Dostupnost: skladem 18 ks      

Univerzální pěnový čistič interieru a karoserie. Špičkový multifunkční výrobek dostatečně silný pro čištění vnějších partií a přitom šetrný a bezpečný pro odstranění nečistot v interiéru automobilu. Bohatá aktivní pěna odstraní nejodolnější špínu, brzdový prach, mastnotu a dehtové skvrny z karoserie a disků kol. V interiéru vhodný na čistění čalounění, koberečků, kokpitů a plastových ploch.

 

Použití:

Před použitím řádně zatřepte! Na znečištěné povrchy naneste souvislý film přípravku, nechte působit 30-40 vteřin. K čištění použijte vlhkou a savou textilii, houbu či kartáč podle typu povrchu. Sklo, zrcadla a lakované povrchy vytřete suchou utěrkou.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.