Univerzální pěnový čistič interieru a karoserie (623 ml)

Univerzální pěnový čistič interieru automobilů i bytového vybavení.


Katalogové číslo: 613802

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 213.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 176.03 CZK


Dostupnost: skladem      

Univerzální pěnový čistič interieru a karoserie. Výkonná víceúčelová pěna, která proniká do hloubky a čistí interiéry automobilů i bytového vybavení. Povrchy po ošetření vypadají jako nové. Pěna vytáhne z hloubky nečistotu a skvrny a obnoví vzhled tkaniny. Silný výrobek, ale bezpečný také pro vinyl a plastové povrchy.

Použití v domácnosti i v automobilu.
DOMA:  Sedací soupravy,  židle, koberec, spotřebiče.
AUTO: sedadla, koberečky, stropní čalounění, vinyl, plasty, vnější povrchy.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.