Trojkombinace epoxy tmelů na kovy, plast, dřevo (3 x 28,5 g)

Souprava tmelů na rychlou opravu.


Katalogové číslo: 44003

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 85.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 70.25 CZK


Dostupnost: skladem 27 ks      

Souprava dvousložkových epoxidových tmelů na velmi pevné a trvalé opravy předmětů ze dřeva, plastu a kovu. Vhodné na spojení rozlomených dílů, vyplňování mezer, zpevnění spojů. Lze je formovat do libovolného tvaru a ani po delší době neztrácejí objem (nesmršťují se). Odolávají vlhkosti, většině chemických látek a vysokým teplotám.
OBSAH: 
Magnum epoxy ocel (černá tyčinka) - vytváří šedou hmotu.
Magnum epoxy plast (modrá tyčinka) - vytváří bílou hmotu.
Magnum epoxy dřevo (hnědá tyčinka) - vytváří hnědou hmotu.

 

Použití:

1) Očistěte poškozené místo či povrchy určené k lepení od prachu a mastnoty. Pro pevnější spojení je zdrsněte brusným papírem.
2) Z tyčinky oddělte přiměřené množství tmelu a hnětením mezi prsty promíchejte obě složky tak, aby hmota získala jednotnou barvu.
3) Ihned nanášejte a podle potřeby (zejména na vlhkých plochách) přidržte na požadovaném místě několik minut, dokud nedojde ke spojení.
4) Co nejrychleji odstraňte přebytečnou hmotu (směs začíná tuhnout během 5-10 minut) a nechte v klidu vytvrdnout nejlépe 24 hodin při 21°C.
Magnum epoxy plast reaguje i pod vodou. Po vytvrzení lze opravy opracovávat jako kov, plast či dřevo, tzn. vrtat, brousit, natírat atd.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.