Pasta na zašedlé a poškozené autolaky (227 g)

Leštěnka na poškrábané a těžce poškozené autolaky


Katalogové číslo: 613191

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 194.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 160.33 CZK


Dostupnost: skladem      

Scratch Out  Paste

Leštěnka na poškrábané a těžce poškozené autolaky. Špičkový výrobek s obsahem unikátních mikročástic, které odstraní škrábance a obnoví zašedlé zoxidované lakované povrchy. Jemná tekutá emulze působí do hloubky a přitom umožňuje velmi snadnou a rychlou aplikaci bez nutnosti dlouhého a namáhavého roztírání. Vhodný pro všechny typy autolaků.  

Vhodná též na renovaci (rozleštění) zašlých plastů autosvětel. Opravy laku včetně odstranění nánosu dehtu, ptačího trusu, map po kyselých deštích na povrchu karoserie apod. Obnovuje barvy, že laky vypadají jako nové. 

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 


P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.