Kondicionér s těsnící a lubrikační přísadou do autoklimatizace (368g)

Kodicioner do autoklimatizace


Katalogové číslo: RLS134X

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 661.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 546.28 CZK


Dostupnost: skladem      

Recharge refrigerant with additives and leak sealer.

Unikátní směs těsnících a lubrikačních přísad do autoklimatizace. Zvyšuje výkon a rychlost systému, udržuje všechny jeho součásti plně funkční. Vhodný do systému R134a.
Produkt lze aplikovat pomocí sad CERTMB134, MB134A a GBM134ACS

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.