Kondicionér s těsnící a lubrikační přísadou do autoklimatizace (368g)

Kondicionér do autoklimatizace


Katalogové číslo: RLS134X

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 779.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 643.80 CZK


Dostupnost: dočasně vyprodánoObjednat       

Špičkový výrobek pro obnovení/zlepšení výkonu klimatizace. Unikátní směs těsnících a lubrikačních přísad do autoklimatizace. Odstraňuje usazeniny, které uvnitř systému brání správné cirkulaci chladiva. Zabraňuje úniku kapaliny skrze sáknoucí potrubí, těsnění a o-kroužky. Obsahuje lubrikanty pro hladký a tichý chod kompresoru. Vhodný do systému R134a.

Aplikace pomocí sad CERTMB134, MB134A, nebo aplikátorem obsahující dávkovací kohout DV134.

 

Použití: 

Před použitím řádně zatřepte!
1) Našroubujte dávkovací kohout na nádobku, přičemž dbejte, aby přitom byla jehla kohoutu bezpečně zatažena (toho docílíte otáčením knoflíku kohoutu proti směru hodinových ručiček).

2) Na volný boční vývod kohoutu našroubujte modrou vysokotlakou hadičku, nastartujte motor (nikdy ne v uzavřené místnosti), zapněte klimatizaci na maximum a nechte běžet tři minuty ve volnoběhu.

3) Druhý konec hadičky připojte ke klimatizaci. POZOR! Nádobka musí být během  celé aplikace hadičkou připojena zásadně na ventil nízkého tlaku (nachází se na nízkotlaké straně systému klimatizace, většinou mezi kompresorem a výparníkem).

4) Při stále běžícím motoru a zapnuté klimatizaci opatrně otáčejte knoflíkem dávkovacího kohoutu ve směru hodinových ručiček dokud nedojde k proražení nádobky pomocí jehly. Krátkým zpětným pohybem proti směru hodinových ručiček umožníte proudění obsahu nádobky do systému klimatizace.

 

Vždy dbejte, aby nedošlo k přeplnění systému. Součástí aplikační sady bývá kalibrovaný měřák tlaku (u sady GBM-2CS nebo QC-1CS). Pokud se při měření ručička tlakoměru nachází v políčku :

1) zeleném - je nutné doplnit chladící médium.

2) modrém - v systému je dostatek chladícího média.

3) žlutém - systém je pravděpodobně přeplněn a další směs jej může poškodit.

4) červeném - v systému je technická závada, je nutné navštívit servis.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.