Těsnící přísada do posilovače řízení (355 ml)

Prvotřídní speciální těsnící přísada do posilovače řízení.


Katalogové číslo: 21304

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 242.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 200.00 CZK


Dostupnost: skladem      

Těsnící přísada do posilovače řízení. Prvotřídní speciální těsnící přísada do posilovače řízení. Může se bezpečně přidávat ke všem původním kapalinám v posilovači. Obnovuje měkkost a vláčnost těsnění a tím brání úniku kapaliny, zpomaluje opotřebení a chrání proti zadírání a prokluzování posilovače.


Použití:

Obsah láhve přidejte do nádržky posilovače tak, aby nedošlo k přeplnění. Účinek se plně projeví do 24 hodin po aplikaci. Pokud i poté dochází k úniku, jedná se o mechanickou závadu, navštivte tedy nejbližší servis.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.