Univerzální pěnový čistič interieru, skel a čalounění CLINDO (539 g)

Pěnový čistič s všestranným využitím. Čistota a lesk bez námahy.


Katalogové číslo: CLINDO

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 172.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 142.15 CZK


Dostupnost: skladem      

Univerzální pěnový čistič interieru, skel a čalounění. Vysoce účinný pěnový čistící prostředek s mnohostranným použitím. Bezpečně čistí čalounění, koberce, plastové a keramické předměty, bez zanechání šmouh leští zrcadla, okna a povrchy z nerezu a chromu. Snadno odstraňuje zbytky hmyzu z vnějších ploch. Pachy z interiéru nepřekrývá (není parfémovaný), nýbrž pohlcuje. Na 101 účelů vystačíte s tímto jediným přípravkem!

 

Použití:

Na znečištěné místo naneste souvislý film přípravku a rozetřete kartáčem či utěrkou podle typu povrchu. Clindo můžete také nanést nejprve na utěrku a takto vyčistit drobnější předměty. Před použitím řádně zatřepte!

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.